Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!

View Gallery
15 Photos
Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Burberry homme vjshte-dimer 2016-2017

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Juun.J vjshte-dimer 2016-2017

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Lou Dalton vjshte-dimer 2016-2017

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Street look ne Fashion Week homme vjshte-dimer 2016-2017 ne Londer

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Street look ne Fashion Week homme vjshte-dimer 2016-2017 ne Londer

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Street look ne Fashion Week homme vjshte-dimer 2016-2017 ne Londer

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Street look ne Fashion Week homme vjshte-dimer 2016-2017 ne Londer

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Street look ne Fashion Week homme vjshte-dimer 2016-2017 ne Londer

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Street look ne Fashion Week homme vjshte-dimer 2016-2017 ne Londer

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Street look ne Fashion Week homme vjshte-dimer 2016-2017 ne Londer

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Street look ne Fashion Week homme vjshte-dimer 2016-2017 ne Londer

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Street look ne Fashion Week homme vjshte-dimer 2016-2017 ne Londer

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Street look ne Fashion Week homme vjshte-dimer 2016-2017 ne Londer

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Street look ne Fashion Week homme vjshte-dimer 2016-2017 ne Londer

Flokët gjysmë të gjatë pushtojnë “Fashion Week homme”!
Wales Bonner vjshte-dimer 2016-2017

Nga pasarelat në rrugë, prerja e flokëve që dominon skenën e “Fashion Week” vjeshtë-dimër 2016-2017 është modeli i flokëve gjysmë të gjatë.

Version “boysband” i viteve 70’, gjimnazist i viteve 90’ apo djalosh kalifornian, kjo është tendenca që duhet kopiuar menjëherë për të qenë një hap para të tjerëve…

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.