Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016

View Gallery
14 Photos
Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Udhëtim në zemër të Tucson Gem Show 2016
Tucson Gem Show 2016

Perëndime dielli flakëruese në mes të shkretëtirës së Arizonës, diamante bruto, kristale magjepsëse dhe turkez përvëlues…

Në glaerinë e fotove do të gjeni thesaret e minierologjisë të shfaqura në Tucson Gem Show 2016.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.