BORDO është një revistë dedikuar 100 për qind artit dhe modës, stilit të jetesës dhe karrierës.

Në çdo dy muaj dhe 150 faqe BORDO sjell personazhe që shprehen përmes fjalës, intervista të trajtuara me kujdes dhe sesione fotografike dedikuar personazheve të ftuar në BORDO.

Rubrikat që përmban revista: BORDOStyle, BORDOArt, BORDOKarrierë, BORDOStil Jetese, BORDOMen, BORDOFamilje, BORDOMetropol.

Copyright 2017 / Të gjitha të drejtat janë të rezervuara. BORDO është markë e regjistruar.

Ndalohet me ligj çdo përdorim i materialeve apo riprodhim i tyre pa lejen e botuesit.