Rreziqet e një implanti dentar me kosto të ulët!

Një shpjegim i detajuar nga profesionisti Dr. Armand Alushi, mjek implantolog i specializuar.

Pse duhen implante dhe jo ura?

Implanti zëvendëson më së miri dhembin që mungon, jo si metoda e vjetër tradicionale e zëvendësimit me ura të cilat dëmtojnë dhëmbët fqinj.

Çfarë është implanti?

Implanti është një vide titaniumi i cili inserohet në kockë për të zëvendësuar rrënjën e një dhembi që mungon. Është zëvendësimi më i mirë i dhëmbëve të humbur.

Kjo ndërhyrje duhet të bëhet patjetër nga kirurg të specializuar me shkollën e specializimit pas universitar për kirurgji.

Pas kostos së një implanti dentar

Nuk po flasim vetëm për implantet dentare, por pas çmimit të çdo shërbimi të klinikës dentare ka një mori kostosh të cilat nëse mbulohen mirë, mund t’i ofrojnë pacientit një përvojë të sigurt dhe pozitive.

Një klinikë dentare përbëhet nga një staf mjekësh, ku secili prej tyre është i specializuar në një fushë të caktuar. Në Klinikën Dentare Biodent ka stomatologë të përgjithshëm, kirurgë, endodontë, anestezistë, radiologë, teknikë dentarë, asistente dentare dhe asistente klientësh. Secili prej tyre ka aftësi në sektorin e vet dhe për shkak të konkurrencës së lartë, është e nevojshme të shfrytëzohen profesionistët më të mirë në treg, duke i nxitur ekonomikisht dhe më gjerë.

Një klinikë dentare funksionale dhe gjithmonë moderne duhet të investojë vazhdimisht edhe në teknologji dhe trajnime të reja. Ndërkohë trajnimi i vazhdueshëm i personelit mjekësor dhe pjesëmarrja në kurse rifreskuese konsiderohet detyrim. Në fakt, ka shumë teknika që ishin në krye dhjetë vjet më parë dhe tani janë të vjetruara.

Prandaj ne kemi përmbledhur në tre paragrafë vetëm disa nga kostot që duhet të përballojë një klinikë dentare dhe që mund t’i grupojmë më tej në tre kategori makro: aftësi profesionale, përditësime teknologjike dhe trajnimi, vëmendje ndaj produkteve.

 

Rreziqet e një implanti dentar me kosto të ulët

Me kalimin e viteve, implantet dentare janë bërë gjithnjë e më popullore, falë besueshmërisë së lartë, për ata që vuajnë nga humbja e pjesshme ose totale e dhëmbëve, duke zëvendësuar opsione të ndryshme për rikthimin e funksionalitetit dhe estetikës së gojës.

Implanti dentar futet brenda kockës alveolare. Përpara aplikimit të kurorës përfundimtare, pritet që qelizat kockore, ose osteoblastet, të ngjiten në mënyrë perfekte në murin e titanit të implantit; pasi të ketë ndodhur osseointegrimi, përfundon operacioni i implantit. Është e nevojshme të kryhen një sërë vlerësimesh përpara se të vazhdohet me një operacion implantues dhe kërkohet shumë përvojë për të shmangur dështimin e implantit.

Mbingarkesa e implantit dentar

Pozicionimi i gabuar i implantit dentar me një kënd të gabuar të futjes mund të gjenerojë mbingarkesë biomekanike.

Faktorë të tjerë që përcaktojnë mbingarkimin janë mungesa e disponueshmërisë së kockave, mbështetja e pamjaftueshme e pasme, si në rastin e All On 4, dhe vlerësimi i gabuar ose, në shumë raste, mungesa e forcave të tepërta për shkak të zakoneve të pacientit, p.sh. bruksizmi.

Sistemi All On 4

Teknika All on 4 meriton një përmendje të veçantë, pasi tenton të abuzohet pasi është dukshëm më e lirë, duke joshur ata që vlerësohen.

Megjithatë, është e nevojshme të vlerësohen kushtet shëndetësore të kavitetit oral të pacientit dhe disa nga problemet me të cilat përballemi me pleqërinë, për shembull osteoporoza, në lidhje të drejtpërdrejtë me periodontitin.

Gjithashtu duhet të kihet parasysh se All On 4 bëhet duke futur 4 implante në zonën e përparme të mandibulës dhe maksillës, mbi të cilat mbështetet një hark i tërë. Forcat përtypëse janë të përqendruara kryesisht në zonën e pasme të molarëve, duke gjeneruar kështu forca tërthore në mbështetëset e përparme të cilat tentojnë të krijojnë një stres të fortë mekanik.

 

 

easy dinner ideas
Previous ArticleNext Article